Client: Ben Mirat Produccions

Operador de càmera pels vídeos de la plataforma online d’innovació tecnològica Reinvent TV.

Els automòbils convencionals produeixen emissions molt contamiants que efecten la salut de la població. Joan Pallisé, director institucional de Circutor, assegura que amb els elèctrics la qualitat ambiental millora considerablement, ja que l’emissió de CO2 disminueix un 80%. A més, dos usuaris expliquen la seva experiència positiva amb els seus corresponents vehicles elèctrics. Aquests cada vegada es van implantant més al mercat automobilístic amb un pronòstic pel 2020 d’entre un 5% i 10 %.