Client: FUPAR fundació

Enxarxa’t es presenta com un projecte d’abast comunitari, que té com a objectiu principal promoure la interrelació entre aquelles persones que formen part de FUPAR i l’entorn, gràcies a la promoció d’un nou espai dedicat al voluntariat. Sèrie de vídeos per la promoció de la campanya.

Càrrec: Operador de càmera