Client: La Xarxa

Gravació d’imatges i entrevistes pel programa “Famílies i escola” de la Xarxa.

Programa de caràcter divulgatiu adreçat a la comunitat educativa i, especialment, als pares i mares, a qui es pretén donar eines de suport de cara a l’educació dels seus fills. Aquest espai vol entretenir sense renunciar a un marcat caràcter didàctic que combini paraula oral i escrita, llenguatge senzill i desenfadat i conclusions finals específiques amb voluntat instructiva.

Càrrec: Operador de càmera