Client: Ajuntament St. Quirze del Vallès

Cobertura de diversos actes de la Festa Major de Sant Quirze del Vallès 2012.