Client: K-Dolç

Gravació dels tallers realitzats a la pastissería K-Dolç.