Client: Ben Mirat Produccions

“La sexualitat sense sensualitat no val la pena, la sensualitat sense sexualitat pot ser un plaer”, “la dona és més sensual que l’home”, “ens oblirem de cultivar la sensualitat”, “sense sensualitat, una parella està condemnada al fracàs”. Aquestes són algunes de les opinions que podem extreure de l’opinió de parelles, sexòlogues, gent del carrer que ens expliquen en primera persona com ho fan per cultivar la sensualitat i reflexionen sobre aquesta amb la seva pròpia experiència.