Client: Ajuntament St. Quirze del Vallès

El bus Alícia és un tràiler de 14 metres de llarg i de 60 metres quadrats d’espai interior, on s’ubica una taula i una cuina per la realització dels tallers.