Client: Ajuntament de Terrassa

Producció íntegra dels vídeos de la televisió online de l’Ajuntament de Terrassa, Visquem Terrassa TV.

El projecte Terrassa Gastronòmica implica agents públics i privats que col·laboren per dinamitzar el turisme gastronòmic a la ciutat.